Det er etablert et eget Fondsstyre som skal vurdere søknadene til VM-fondet. De som søker kan være fra NSSFs administrasjon, klubber og kretser. De to sistnevnte søker via utviklingskomiteen til NSSF.

 Fondsstyret, som rapporterer til styret i NSSF, består av generalsekretær Rakel Rauntun, styreleder Erlend Slokvik og styremedlem Lisbeth Gederaas.

  

Her er kriteriene for bruk av VM-fondet

 

  1. 1.     VM-fondet skal benyttes til utviklings- og rekrutteringsprosjekter i Norges Skiskytterforbund.
  2. 2.     Det skal sendes søknad til fondsstyret som beskriver prosjektet. Klubber og kretser kan sende prosjektsøknadvia utviklingskomiteen som innstiller videre til NSSFs administrasjon. Administrasjonen er formell søker til VMfondet.
  3. 3.     Prosjektsøknaden skal minimum inneholde mål, prosjektbeskrivelse, budsjett, prosjektledelse og tidsperiode.
  4. 4.     Prosjektet det søkes om økonomisk støtte til, må kunne gjenspeiles i forbundets tingvedtatte og gjeldendestrategidokument/langtidsplan, innen innsatsområder for bredde og rekruttering.
  5. 5.     Det skal sendes en rapport til fondsstyret når prosjektet er fullført. Rapporten skal beskrive oppnådderesultater ut fra prosjektbeskrivelsen (ref. pkt 3).

 

Oppnevnt fondsstyre er ansvarlig for å behandle prosjektsøknader, ha økonomisk oversikt over fondet, og arkivere sluttrapporter.

Skrevet av NSSF den 05. mai 2017