Tid: 24. september kl. 14.00-16.00
Sted: Ullevål stadion (påmeldte vil få nærmere info om lokale)
Foredragsholdere: advokat Pål Kleven og advokatfullmektig Hildegard Lian
Påmelding: innen 22. september til hl@iak.no

følgende problemstillinger behandles:

  • Midlertidige og faste ansettelsesavtaler, samt grensen mot oppdragsavtaler
  • Forholdet mellom lønn og utgiftsgodtgjørelse (særlig om kjøregodtgjørelse)

Foredraget er gratis for klubber som abonnerer på Klubbpakka (se www.klubbpakka.no). For øvrige klubber koster foredraget kr. 200,- pr. deltaker.

Skrevet av NSSF den 10. sep 2014