– Dette er et spennende team som vi er ydmyke og glade for å ha med oss. Vi tror disse trenerne kan ta det gode arbeidet som er gjort over flere år videre samtidig som de kan tilføre nye tanker og ideer, sier idrettssjef Morten Aa Djupvik. 

Trenerteam elitelandslag 2016-17:
– Egil Kristiansen (elitelandslag menn)
– Siegfried Mazet (elitelandslag menn)
– Stian Eckhoff (elitelandslag kvinner)
– Steinar Mundal (elitelandslag kvinner)
– Geir Ole Steinslett (trener kraftsenter/elitelandslag kvinner og menn)

Skrevet av NSSF den 10. mai 2016