Langsiktig modell for støtte til løpere i alderen 20 år og eldre.

Styret i Norges Skiskytterforbund er i ferd med å utarbeide en langsiktig modell for støtte til løpere i alderen 20+. Modellen er under arbeid og vil ikke være ferdig diskutert før etter tinget 3. juni 2018. '

For å sikre kontinuiteten i tilbudene som starter med ny sesong 1. mai 2018, vil det allerede nå bli gitt informasjon om at det er fire kretser som vil få en grunnstøtte fra Norges Skiskytterforbund til oppfølging av aktuelle løpere i denne aldersgruppen.

Det er:

Tromsø: Finnmark/Troms Skiskytterkrets

Trondheim: Sør-Trøndelag Skiskytterkrets

Lillehammer: Oppland Skiskytterkrets

Oslo: Oslo og Akershus Skiskytterkrets

 

Kretslederne vil få tilsendt skriftlig informasjon om størrelsen på grunnbeløpet.