Alle utøvere som er fylt 13 år skal ha lisens. Lisensen fungere som forsikringe både på trening og konkurranse. Utøvere er forsikret gjennom NIF barneforsikring frem til den dagen de blir 13 år.

Enket bruksanvisning
Lisensansvarlig i klubb logger seg inn på Sportsadmin
Trykk på lisens i venstre kolonne
Trykk på ny utøver – Her legger du enten inn navnet på ny utøver eller setter kryss ved eksisterende utøver som skal ha lisens.
Trykk på neste
Velg type lisens hvis det ikke kommer opp automatisk, velg deretter forsendelse.
Trykk til slutt fullfør.

Bankgiro blir sendt ut til medlemmene.

 

Skrevet av NSSF den 15. mar 2013