Da skifte av leverandør er en tidkrevende prosess vil dessverre ikke lisensene være tilgjengelige fra 1. mai. 

Endelig dato for lansering av den nye lisensordningen er fortsatt ikke helt klart, men vi har en ambisjon om at lisensordningen vil være tilgjengelig i løpet av mai. 

Eksisterende lisens for forrige sesong vil være gjeldende inntil ny lisens kan løses. 

Ny informasjon publisert på skiskyting.no så snart dette foreligger. 

Skrevet av NSSF den 29. apr 2014