Masteroppgave om unge idrettsutøvere og kosthold

Therese Valderhaug Ellingsdalen har skrevet masteroppgave om unge idrettutøveres evner til og ferdigheter i å forstå, innhente, anvende og kritisk vurdere den informasjon om kosthold de utsettes for.

Ellingdalens masteroppgave ble skrevet ved Høgskolen i Oslo. Hun har også vært foredragsholder for “Spis smart” i regi av Sunn jenteidrett.

Ellingsdalen gjennomførte en undersøkelse i forbindelse med sin masteroppgave som mange skiskyttere deltok i.

Mer om masteroppgaven kan du lese her.