Følgende prosjekter var søknadsberettiget:

  • Prosjekter som gjelder rekruttering og/eller utdanning.
  • Prosjektet må være forankret i et av målene/tiltakene i Langtidsplanen for NSSF 2014-2018.
  • Prosjekter som «skiller seg ut» fra det som inngår i det ordinære arbeidet i klubber/kretser/team og er aktivitetsfremmende.

Det kom inn 11 søknader til midler til innovative prosjekter innen fristen 20. mai. På møte i utviklingskomiteen 25. mai ble det besluttet at 7 av disse søkerne vil motta midler.

Her er de 7 som mottar midler og hva de får støtte til:

  • Team Gla`laks mottok 50 000 kr til støtte til teamet
  • Sokna IL skiskyting mottok 60 000 kr til  “Lyst til å prøve skiskyting?”
  • Buskerud Skiskytterkrets mottok 25 000 kr til prestasjonspykologi og mental trening
  • Young Star Innlandet mottok 55 000 kr til Skyteprosjekt Innlandet
  • Sogn og Fjordane Skiskyttarkrins mottk 20 000 kr til “Ski and shot for fun”
  • Bærum Skiklubb Skiskyting mottok 15 000 kr til skiskytteranlegg Franskleiv
  • Trondheim Biathlon Team mottok 75 000 til utvikling av kvinnelig trener
Skrevet av NSSF den 27. mai 2016