Følgende prosjekter var søknadsberettiget:

  • Prosjekter som gjelder rekruttering og/eller utdanning
  • Prosjektet må være forankret i et av målene/tiltakene i Langtidsplanen for NSSF 2014-2018
  • Prosjekter som “skiller seg ut” fra det som inngår i det ordinære arbeidet i klubber/krets/team og er aktivitetsfremmende 

Total sum for utdeling er kr. 300 000,-

Det kom inn 11 søknader til midler til innovative prosjekter innen fristen 18. mai. På møte i utviklingskomiteen 29. mai ble det besluttet at 5 av disse søkerne vil motta midler.

Her er de 5 som mottar midler og hva de får støtte til:

  • Hordaland Skiskytterkrets mottar 50 000 kr til et nytt kretsteam for junior og spesielt kvinner
  • Juniorteam Trondheim mottar 100 000 kr til våpen- og ammunisjonstesting i kulderom. Testanlegget skal være for klubber, kretslag og team.
  • Birkenes og Froland mottar 50 000 kr til Fullt Hus Skiskytterfestival
  • Finnmark og Troms Skiskytterkretser mottar 50 000 kr til regionslag for juniorer i Finnmark og Troms
  • Nord-Østerdal Skiskytterkrets mottar 50 000 kr til utvikling av Team Nord-Østerdal

 

Skrevet av NSSF den 13. jun 2015