27 kvinnelige trenere har i helgen vært samlet til trenerseminar på Hurdal hotell og konferansesenter.

Faglig påfyll, inspirerende foredrag, erfaringsutveksling og fysisk aktivitet har gitt ekstra motivasjon for videre treneroppgaver. Tar vi med god mat og trivsel i naturskjønne omgivelser, så er det meste ivaretatt for en vellykket helg.

Målet er å bidra til å beholde og utvikle kvinnelige trenere i idretten.

Trening – helse og trivsel i et helhetlig perspektiv
Trenerrollen og utfordringer ved trening av unge utøvere(15-20 år) var hovedtema. Trening, helse og prestasjon i et helhetlig perspektiv stod i fokus. 

Det er mange faktorer som bidrar til å skape en god utøver. Betydningen av motivasjon og trivsel, forebygging av sykdom og skader og kosthold og restitusjon var tema som ble spesielt vektlagt under seminaret.

Liv Grete Skjeldbreid-Poiree med åpningsforedrag
Fredagskvelden ble innledet med et inspirasjonsforedrag av vår tidligere skiskytterdronning Liv Grete Skjeldbreid-Poiree. I «Veien til mål» tok hun tilhørerne med på en levende, personlig og engasjerende reise fra de første aktive barneidrettsårene og utviklingen mot toppen. Det hele krydret med gode historier både om motgang og medgang og hvordan hun blant annet klarte å sette fokus på de riktige tingene og prioritere det vesentlige for å få utvikling og framgang.

Trening, helse og prestasjon
Lørdag formiddag åpnet Sunn jenteidretts prosjektleder, Else-Marthe Sørlie Lybekk, med foredrag om trening, helse og prestasjon. Deltakerne ble utfordret til å gi innspill på hvilke dilemma vi som trenere kan oppleve i skjøringspunktet mellom disse begrepene. Trivsels-prosjektet blant langrennsjentene ble også tatt opp og deltakerne fikk diskuterte hvordan de som trenere kan tilrettelegge for en «sunn» idrett.

Formiddagen ble brutt opp med en god økt Pilates, ledet av pilatesinstruktør Kristin B Lundestad.

«Fra ikke fungerende utøver til friskmeldt»
Lørdag ettermiddagen fikk vi høre tidligere landslagsløper i orientering, Ingunn Hultgreen Weltzien, sin personlige historie fra «ikke fungerende utøver til friskmeldt». Som junior ble Ingunn verdensmester i både langrenn og orientering. Så kom «smellen» i 2008 og med diagnosen ME (kronisk tretthetssyndrom). Nå 5 år etter er hun «friskmeldt». Hun trakk fram årsaksfaktorer, hva som kjennetegnet henne, hvordan det har gått i bølger underveis, hvordan forebygge og tiden nå etter. De siste årene har det ikke vært et mål å komme tilbake til toppen, men et mål å kunne fungere normalt i hverdagen. Det er likevel gledelig å se Ingunn tilbake i orienteringsløypa og etter foredraget reiste hun direkte for å delta i NM nattorientering.

Før mørkets frambrudd var det tid for «gøy med uteaktivitet» der deltakerne ble delt inn i grupper og fikk i oppgave å lage og lede en treningsøkt med hver sin aktivitet. 

Prestasjonsernæring for unge utøvere
Søndag stod «prestasjonsernæring for unge utøvere» på programmet, ledet av ernæringsfysiolog i Sunn jenteidrett, Kristin Brichmann Lundestad. Her ble kostholdets betydning og hvordan du som trener kan bidra positivt overfor unge utøvere tatt opp og diskutert blant annet ved hjelp av case.

Det er idrettene i Sunn jenteidrett – friidrett-orientering- skiskyting og langrenn – som står bak kompetansehelga. I tillegg var sykkel og svømming også invitert.

Seminaret ble første gang arrangert i fjor, og tilbakemeldinger var så gode at vi ønsket å følge opp med nytt kvinnelig trenerseminar i år.

Inspirer hverandre
En slik møteplass for kvinnelige trenere bidrar til å bygge nettverk og gode relasjoner på tvers av idrettene og motivere kvinner til å stå på videre. Kvinnelige trenere for ungdom og eldre er i et fåtall, og mange føler nok ofte at de må bruke litt ekstra energi for å nå fram i et mannsdominert miljø. Selv om helgens tema absolutt er viktige også for mannlige trenere, ble det gitt uttrykk for at det er bra med et eget fora for kvinner. Det å håpe at helgens seminar vil bidra til å holde på de dyktige kvinnelige trenerne vi har og at flere også «tørr» å ta et steg videre for å utvikle seg som trenere oppover i systemet.

 

Skrevet av NSSF den 30. sep 2013