Her finner du alle søknadsskjemaene

Alle arrangører kan søke nasjonale arrangement, men de som har godkjent C-lisens vil gå foran de som ikke har C-lisens.
(styret behandler alle C-lisenssøknadene 14.-17. mars 2019).

Turnus

NM junior Nord
Hovedlandsrennet  Nord
NM Rulleskiskyting Vest

NM senior blir ikke utlyst på nåværende tidspunkt, da NM senior skal diskuteres i styremøte ifm VM Østersund 14.-17. mars 2019.  

Søknadsfrister på nasjonale arrangement:

Søknadsfristen er 1. mars fra klubb til krets.

Søknadsfrist er 15. mars fra krets til NSSF.

Søknadene sendes fra krets til NSSF pr. e-post til nssf@skiskyting.no
Ved flere søkere fra samme krets, ber vi kretsen lage en prioritert liste og med en kort begrunnelse.

Hvem som får tildelt nasjonale arrangement blir avgjort av forbundsstyret 25. april 2019. 

Kontaktperson: Vegar Rolfsrud   vegar@skiskyting.no eller mobil: 976 93 662

Skrevet av NSSF den 21. feb 2019