Tidsfrister er som følger:

  • 1.september fra klubb til krets
  • 1.oktober fra krets til NSSF 

Hvis det er flere søkere fra én krets ønsker vi at kretsen skal sette opp en prioritert liste med begrunnelse.

Søknaden sendes nssf@skiskyting.no innen 1. oktober

Styret i Norges Skiskytterforbund vedtar hvem som skal arrangere de ulike arrangementene på styremøte 13. november 2016.

Har du spørsmål? Ta kontakt med vegar.rolfsrud@skiskyting.no

Søknadsskjemaer:

 

Skrevet av NSSF den 29. aug 2016