NIF arrangerer Idrettens Kvinnedag 8. Mars

NIF ønsker velkommen til digital konferanse: Idrettens Kvinnedag

NSSF oppfordrer alle til å følge med på den digitale konferansen som setter søkelyset mot kjønnsubalansen i idretten. Kl.11.30-12.45 den 8 mars vil flere profilerte foredragsholdere diskutere temaet: Hvordan sikre 40% kvinner i ledende posisjoner i norsk idrett innen 2023?

Disse kommer som foredragsholdere: idrettspresident Berit Kjøll, viseadmiral Louise Kathrine Dedichen og kirurg, gründer Marie Louise Sunde, hopper Halvor Egner Granerud og president i Norges Skiforbund Erik Røste.

Vi har fortsatt en vei å gå for å likestille kjønnsbalansen innen idretten og det er derfor viktig å sette fokus mot dette arbeidet. Konferansen er for alle som har tilknytning til idrett.

Les mer om konferansen på NIF sine hjemmesider her og se link til arrangementet på Facebook.