Skyttervesenet har denne prøveordningen i håp om å få med flere voksne skiskyttere.

Klassen omfatter utøvere som er 18 år og eldre. De som velger å delta i denne klassen vil automatisk få dispensasjon til å benytte skiskyttergevær i kaliber .22

Det er tillatt for skyttere under 18 år å benytte skiskyttergevær. De konkurrerer da enten i klasse aspirant eller i riktig aldersklasse (rekrutt (11-13), eldre rekrutt (14-15) og junior (16-17)).

Påmelding til “Skytterklassen 100 meter” skjer på e-post til arangøren: nmskogslop2013@skarpskytten.org. Påmeldingsfrist er 15. oktober.

Mer informasjon finner du her

Skrevet av NSSF den 03. okt 2013