NSSF har nå evaluert samtlige funksjoner i den hensikt å optimalisere rammebetingelsene for hvert enkelt landslag. Denne prosessen har resultert i at Per Arne Botnan og Morten Aa Djupvik nå skal fokusere enda mer mot den sportslige utviklingen i forbundet. Vi har vurdert de ulike arbeidsoppgavene og utfordringene opp imot deres erfaring, kunnskap og ferdigheter og kommet frem til følgende løsning sier generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Rakel Rauntun:

  • Per Arne Botnan blir utviklingssjef landslag og får lederansvaret for utviklings- og juniorlandslagene, herunder smøre- og helseteam mot disse lagene. Botnan får det sportslige oppfølgingsansvaret for den nye Team Statkraft modellen og ansvaret for utviklingsoppgavene på sport.
  • Morten Aa Djupvik blir idrettssjef og får lederansvaret for elitelandslagene, herunder smøre- og helseteam. Dette innebærer det totale sportslige ansvaret for de to elitelagene.

Målsettingen med denne fordelingen av ansvarsområder har vært å optimalisere forholdene for samtlige landslag i tillegg til å utnytte erfaring, kunnskap og ferdigheter i administrasjonen på best mulig måte for NSSF, avslutter Rauntun.

Ansvarsfordelingen trådte i kraft 21.04.2015

Skrevet av NSSF den 29. apr 2015