Norges Skiskytterforbund har i dag gjennomført ekstraordinært skiskytterting.Arne Horten ble enstemmig valgt som ny president. Horten har vært i styret siden 2016.

 Bjørn Jonsson rykker opp som fast styremedlem og Marie Hov rykker opp til 1.varamedlem. Håkon Engstu fra Telemark og Vestfold SSK ble valgt til 2.varamedlem.

Det ny-sammensatte styre for perioden 2018-2020:

President Arne Horten

Visepresident Sport Gjermund Hol

Visepresident Organisasjon Heidi Skaug

Medlem Tore Rynning Nilsen

Medlem Bjørn Jonsson

Medlem Lisbeth Gederaas

Medlem Bjørn Tore Årevik

 

1.varamedlem Marie Hov

2.varamedlem Håkon Engstu

 

Arne Horten kan kontaktes for ytterligere kommentarer på mobil 90105593

Skrevet av NSSF den 24. nov 2018