20. november 2015 var det kretsledermøte på Sjusjøen og alle kretslederne fikk i oppdrag og sammen med sitt kretsstyre å finne en ildsjel i skiskytterkretsen etter følgende kriterier:

 • Vedkommende må være aktiv i klubb eller krets i dag, og være medlem av en skiskytterklubb/gruppe.
 • Vedkommende må inneha et frivillig verv, eksempelvis trener, styremedlem, kjøkkenansvarlig, løypekjører osv.
 • Vedkommende må være en pådriver i klubbens skiskytteraktivitet, og er sentral i klubbens aktivitetsutvikling eller anleggsutvikling.


Her følger en kort presentasjon av de utvalgte ildsjelene:

Agder Skiskytterkrets
Kristian Svaland – Birkenes IL – skiskyttergruppe

Kretsens begrunnelse:
Den store skiskytterinteressen kom gjennom fire aktive sønner.
Kristian kom med i klubbstyre og kretsstyre i forrige årtusen og har vært uvanlig vanskelig å sagt opp. Foreløpig er det snakk om rundt 25 år. Han har vært en markant flaggbærer for Birkenes IL på flere kontinenter. I dugnadslivet er han i sitt «ess» og svaret er alltid JA når det gjelder å stille opp, som trener, leder, funksjonær, dommer og allestedsnærværende er han opptatt av alles ve og vel.

Sogn og Fjordane Skiskytterkrets
Rune Totland – Volda turn og allidrettslag – skiskyting

Kretsens begrunnelse:
Rune er primusmotor for Vold skiskyting. Han startet i det små med leie av en innendørs skytebane på Volda ungdomsskole og med skitrening på Reset i Volda. Etter mange, mange timer med dugnad, og et maraton med å skaffe penger startet byggingen av skiskytterstadion i 2012. I dag er han hovedtrener på en skiskytterstadion med 30 elektroniske blinker, asfaltert stadion og tilkomst fra veien. Det hadde aldri vært noe Volda skiskyting i dag uten Rune Totland!

Sør-Trøndelag Skiskytterkrets
Stig Strand – Trondhjems Skiskyttere

Kretsens begrunnelse:
Stig har vært en av drivkreftene i skiskytterarbeidet i Trondheimsregionen helt siden han kom til byen som aktiv på 80-tallet. Frivillighet har alltid vært viktig for Stig.
Verv Stig har innehatt:

 • Leder i Trondhjems skiskyttere i flere perioder.
 • Trener for aldersbestemte klasser i Trondhjems skiskyttere
 • Sportslig leder og trener i Trondheim Biathlon Team (et regionlag for unge skiskyttere fra hele fylket).
 • Skiskytter-Norges representant i hovedkomiteen for VM i Oslo 2016
 • Leder av hovedkomiteen for World cup skiskyting i Granåsen 2009
 • Medlem av alle hovedkomiteer for Hovedlandsrenn og NM som er arrangert i Trondheim siste 20 år.

Stig har vært enkeltpersonen som har stått bak snøproduksjonsanlegget på Saupstad skisenter, de siste tre sesongene har det vært lite natursnø i Trondheimsregionen og flere arrangement er flyttet til Saupstad som har hatt løyper lagt med kunstsnø.

Møre og Romsdal Skiskytterkrets
Sylfest Glimsdal – Molde og Omegn Idrettsforening

Kretsens begrunnelse:
Siden Sylfest flyttet til Molde i 2002 har han lagt ned mye tid for å løfte skiskytingen opp og fram igjen i Molde og i Møre og Romsdal. Den tidligere landslagsløperen i idretten har vært den aktive pådriveren i Molde og Omegn Idrettsforening siden 2003. Han er hovedtrener og har ansvaret for administrasjon og å lære opp foreldrene til å kunne bidra. Sylfest er styremedlem i kretsstyret og han er også kretsutvikler for Møre og Romsdal Skiskytterkrets. Han tenker på mangfoldet og mener det er viktig at barn og unge kan finne en arena hvor de kan oppleve mestring.

Nord-Trøndelag Skiskytterkrets
Stein Markhus – Inderøy IL

Kretsens begrunnelse:
Stein er anleggsansvarlig, styremedlem, trener, oppmann og tidtakersjef i ski- og skiskyttergruppa. Stein har hatt ansvaret for utbygging av Inderøy skipark med stadionhus, garasje for løypemaskin, skiskytteranlegg 30 skiver, 8 km lysløype og skileikanlegg. Dette anlegget ble bygd på rekordtid, mindre enn et år. Alle prosjekter er gjennomført til punkt og prikke og uten overskridelser. I vinter har han vært en strek pådriver for å få i gang kunstsnøproduksjon, med det resultat at det allerede nå i januar har vært en prøveproduksjon.

Nordland Skiskytterkrets
Andre Kalkenberg – Skonseng UL Skigruppa

Kretsens begrunnelse:
Andre har hatt styreverv og vært aktiv i hele 30 år innen skiskytteridretten på lokalt plan.
Andre startet med å bygge Emilmyra, som i dag er anlegget til Skonseng UL skigruppe. Andre har siden 1992 vært med å arrangere skiskytterskole i klubben. Han har selv tatt Norges Skiskytterforbund sin trener 3 utdanning og siden har han holdt trenerkurs for foreldrene i klubben. – Sosialt er han flink, og han er en inspirasjon både for de mest hardtsatsende – og også de som er med kun for det sosiale. Man kan være trygg på at alle blir godt tatt vare på av han, uansett alder, kjønn eller satsingsnivå, sitat Vegar Bergli.

Nord-Østerdal Sliskytterkrets
Sigbjørn Nygård – Tynset IF

Kretsens begrunnelse:
Sigbjørn har vært oppmann og ansvarlig trener for alle treningsgrupper i Tynset IF i hele 19 år. I alle disse årene har han vært en pådriver i klubbes skiskytteraktivitet, for både nybegynnere og de mer erfarne. I tillegg har han ansvaret for utstyret klubben besitter. Sigbjørn har vært styremedlem i skigruppa i flere perioder og er rennleder og speaker på klubbens arrangementer både på lands-, krets og klubbnivå. Han stiller også som TD i kretsens arrangement. Vi er heldige som har en så positiv, erfaren og flink ildsjel i vår klubb og krets.

Hedmark Skiskytterkrets
Sidsel Moholdt – Hernes IL

Kretsens begrunnelse:
Sidsel er medlem i Hernes IL langrenn/skisyttergruppe, hvor hun har vært styremedlem i 17 år. Hun har vært tilstede på alle klubb- og kretsrenn siden da og kjørt tidtakersystemet. Hun er også styremedlem i Hedmark Skiskytterkrets og har vært kretsleder i mange år. Selv om barna har sluttet med skiskyting er Sidsel engasjert og bidrar aktivt i kretsstyret, hun er nylig blitt TD2 og hun har også vært ansvarlig for rennkontoret på sesong start skiskyting på Sjusjøen siden det startet opp.

Oslo og Akershus Skiskytterkrets
Torgeir Vognild – Bjerke IL ski

Kretsens begrunnelse:
Torgeir har i mange år vært bærebjelken i Bjerke IL ski, både som særdeles dedikert støtte til sine døtre, som trener, styremedlem med ansvar for sportslig aktivitet, ressursperson. Hen er en forbilledlig ledestjerne i forbindelse med klubbens arrangementer, og dedikert løypekjører. I tillegg til det flotte arbeidet han har gjort for klubben har han også engasjert seg på kretsnivå og spilt en viktig rolle særlig i utviklingen av kretscuper og generell utvikling av det sportslige. Hans kunnskap om skiskyttersporten, hans store engasjement for tilrettelegging for barn og ungdom – alltid med det kollektive lengst fremme, hans utrettelige innsats og gode humør er det som preger Torgeirs tilstedeværelse.

Buskerud Skiskytterkrets
Sverre Tjøntveit – Svene IL

Kretsens begrunnelse:
Sverre har vært og er limet i skiskyttergruppa i Svene, og det har han vært i 15 år- Han er hovedtrener og styremedlem i skiskyttergruppa. Når det er renn er han den naturlige rennleder og han var rennleder for Hovedlandsrennet i 2015. Sverre er den som har full oversikt over gruppa sin aktivitet og tar alltid initiativ og ansvar. Han er «hjernen» bak en best mulig utvikling av vår skiskytterstadion. Laagendalsposten har tidligere skrevet følgende om Sverre: Han har vært med å gjøre Svene IL til en av landets beste rekrutteringsklubber i skiskyting. Han er også sentral i oppbyggingen av Stevningsmogen og Hovedlandsrennet i mars.

Troms Skiskytterkrets
Are Eriksen – Målselvs Skiskyttere

Kretsens begrunnelse:
Are har vært aktiv i skiskytteridretten siden midten av 70-tallet. Han har lagt ned utallige dugnadstimer for idretten siden den tid, og er også aktiv i laget den dag i dag. Alle hans barn (4) har vært aktive i dretten, og hans barn/barnebarn er engasjert i skiskytteridretten også i dag.
Are har hatt følgende roller:

 • Dugnadsarbeider, herunder foregangsperson for å drive frem skiskytteranlegg både i eget lag og i Troms for øvrig. Trener i laget med både ski- og skytekunnskap og mangeårig leder i skiskytterlaget.
 • Han har vært en sterk og solid administrator og leder for flere store nasjonale arrangement som har vært i Målselv.
 • Are har vært leder i Troms Skiskytterkrets i 3 perioder og har hatt verv innenfor NSSF.
 • Initiativtaker og administrator for regionlag Nord-Norge på midten av 90-tallet
 • Speaker ved så vel lokale som større renn
 • Sterk delaktig i anleggsutviklingen og oppbygging av Bardufoss Skisenter
 • Er i dag tråkkemaskinfører på vår tråkkemaskin i anlegget
 • Are var også sterkt delaktig i realiseringen av rulleskibane ved Bardufoss Skisenter i 2 omganger som fagmann og prosjektgjennomfører. Ikke minst en særdeles økonomisk bevissthet for å få mest mulig ut av pengene.
 • Rulleskibanen ble ferdigstilt sommeren 2015.
 • Det tilsier at Are har hatt ca 40 år med aktivt arbeid innenfor idretten, spesielt på lokalt plan men også regionalt/nasjonalt.

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets
Bjarne Nenseter – Bø Skiskytterlag

Kretsens begrunnelse:
Bjarne har i over 10 år vært svært aktiv i klubb, krets og team. Han har lagt ned mye arbeid i Bø Skiskytterlag både med trening, arrangement og anleggsutvikling. I Telemark og Vestfold Skiskytterkrets har Bjarne vært styrerepresentant, utviklingsansvarlig, anleggsansvarlig og en pådriver for å utvikle skiskytinga i regionen. Han har også vært svært engasjert i arbeidet med Team Statkraft Telemark, nå Team Brukås Sport Telemark og Vestfold, og har også hatt styreverv her. Han jobber jamt og trutt over tid med fellesskapet som overordna mål. Han framhever aldri seg selv, det er alltid fellesskapet han stiller opp for. Han har alltid en hyggelig melding å komme med og treffer alltid godt med sine positive tilbakemeldinger både til utøvere, foreldre og frivillige. I tillegg til å ha fulgt opp egne barn har han alltid vært svært opptatt av andres prestasjoner og oppfølging av andre utøvere.

Hordaland Skiskytterkrets
Frank Numedal – IL Eldar

Kretsens begrunnelse:
Siden Frank flyttet til Oppheim har han vært en pådriver for skiskyttermiljøet på Vossastrand. Frank har en god måte å få med seg engasjerte folk på, og er flink til å organisere dugnader og arbeid som skal til for å få til en bedre standard på skiskytteranlegget. Frank er i dag leder av IL Eldar sin skigruppe, han har fått liv i skigruppa og leder den med god organisering. På tre år er det en økning fra 0 til 20 skiskyttere i klubben. Han har god kompetanse om rennavvikling og den som drar i alle trådene for å få til gode arrangement. Han ordner med alt fra løyper, ammunisjon, våpen og alt det praktiske til treninger. Han inkluderer alle!

Finnmark Skiskytterkrets
Harald Mikkelsen – Alta Skiskytterlag

Kretsens begrunnelse:
Harald har vært aktiv i Alta skiskytterlag i ca. 10 år. I alle år har han vært en av trenerne. Et godt valg med tanke på hans lange skytterbakgrunn. Han har kjørt to turer inn til Alta hver uke, 160 km, for å være frivillig som trener. En fantastisk jobb med tanke på at ingen trenere i ASSL mottar noen form for lønn, spesielt med tanke på at han i dag er 71 år.
Harald har vært en del av styret i ASSL i en år rekke, er alltid positiv og har stå på vilje. Ser ikke mørkt på en busstur på 16 timer for å kunne være en del av gjengen som starter til Mo i Rana for å delta på NNM.
Han er alltid sentral på skytebanen, både under trening og ved rigging til konkurranser. Det er sjelden eller aldri nei i hans munn, og har vært sentral i forbindelse med klargjøring av skytebane og under konkurranser både NNM 2009, HL 2010, NNM 2014 og Junior NM 2015 her i Alta.

 

Skrevet av NSSF den 06. mar 2016