Les hovedsaksdokumentet her.

Det er fremdeles mulig å melde seg på tinget, se info her.

Skrevet av NSSF den 13. mai 2016