Norges Skiskytterforbunds vårmøte

Det tradisjonelle ledermøtet mellom skiskyttertinget kommer ut i ny drakt. Vi gjør møtet mye mer fagrettet og samler de viktigste funksjonene i skiskytter-Norge til et felles Vårmøte. Møtet avholdes på Gardermoen 5.-6. mai.

Til vårmøtet er kretsledere, kretsutviklere, jenteansvarlige i krets, TD gruppa, VGS trenere som har avtale med NSSF og teamtrenere invitert.

Norges Skiskytterforbund vil være til stede med styret, administrasjonen og landslagstrenerne fra junior- og utviklingslandslag.

Sted: Comfort Hotel Runway, Gardermoen
Tid: 5.-6. mai 

Vi legger til rette for en del temadiskusjoner og aktivitet i plenum, samt gode rammer for fagmøter i de ulike faggruppene.

Mer informasjon og agenda for møtet