NSSF inviterer til regionale trenermøter

Tema: Norges Skiskytterforbunds utviklingstrapp

Vi er i gang med å gjøre et grundig arbeid for å sikre at våre skiskyttere får en god og helhetlig utvikling fra klubb, krets, videregående skole, team og landslag. Utviklingstrappen skal skape en felles forståelse i skiskytter-Norge på hvem som gjør hva til hvilken tid.

Vi ønsker innspill fra dere og inviterer alle skiskyttertrenere til regionale møter. Det er viktig å presisere at dette er et møte for skiskyttertrenere for alle aldersgrupper fra skiskytterskole til senior.

Møter:

  • 5. oktober Heimdal videregående skole 18.00 – 21.00
  • 6. oktober Voss Gymnas 18.00 – 21.00
  • 12. oktober Høyskolen i Lillehammer 18.00 – 21.00
  • 13. oktober Svene , Lampeland Hotell 18.00 – 21.00
  • 18. oktober Sirdal videregående skole 18.00 – 21.00

Meld deg på trenermøte

Program for kvelden

Les mer om Prosjekt Utviklingstrapp