Sparebankstiftelsen DNB er en allmennyttig stiftelse som gir gaver som kommer mange til gode. De har gitt flere gaver til skiskytterlag opp gjennom tiden, og nå har de gitt 3 000 000 kr i gave til skiskytterforbundet. Gaven vil komme mange barn og unge til gode landet rundt. Sparebankstiftelsen DNB legger vekt på å ha en plan for aktivitet og rekruttering, slik at utstyr, som er den største delen av gaven, faktisk blir tatt i bruk og kommer til nytte. Sommerturneen Spenning i sikte som skiskytterforbundet har gjennomført denne sommeren har vist seg å være en god arena for å skape oppmerksomhet rundt skiskyting og bidra til økt rekruttering.

Sparebankstiftelsen DNB.jpgGaven ble overrekt fra Eva Grothe Sparebankstiftelsen DNB til prosjektleder Spenning i sikte Tora Berger

Spenning i sikte sommeren 2016 og 2017
Gaven gjør det mulig for Norges Skiskytterforbund å gjennomføre den landsomfattende turneen Spenning i sikte sommeren 2016 og 2017. 

Norges skiskytterforbund planlegger ti turnestopp hver sommer, da når vi totalt 20 klubber. Målet er å synliggjøre sporten vår og øke rekrutteringen. Vi lyser ut på forbundets hjemmeside og alle klubber i Norge kan søke om å få en turnestopp. Det er forbundets utviklingskomité som vil plukke ut de klubbene som får et besøk på to dager, samt en utstyrspakke. Følgende opplegg vil bli gjennomført i samarbeid mellom forbundet og klubb.

  • Steg 1: Lørdag i by/tettsted benyttes NSSF-smøretrailer og vi har fem ulike aktiviteter der skyting med laservåpen er den sentrale aktiviteten. Den lokale klubben må stille med 15 frivillige til gjennomføringen. Dette for å nå nye rekrutter.
  • Steg 2: Søndag gjennomfører vi et besøk i den lokale klubben, der de får utlevert en utstyrspakke bestående av et våpen og en rulleskipakke samt kompetansepåfyll, foredrag og dialog angående rekrutteringsarbeid.
  • Steg 3: Det vil bli stilt krav om at klubben gjennomfører en skiskytterskole i etterkant av besøket. En skiskytterskole er nybegynneropplæring for barn i alderen 10 år og eldre samt deres foreldre, den foregår over 10 kvelder og et eget sikkerhetskurs er en del av denne opplæringspakken.
  • Steg 4: Vi gjennomfører en tilpasset evaluering av turneen.

 

Skrevet av NSSF den 27. nov 2015