Begge organisasjoner er opptatt av å redusere forekomsten av hjerte-,kar- og lungesykdom, og peker på at et sunt kosthold og fysisk aktivitet er avgjørende for helsen. Gjennom en sesong deltar flere tusen skiskyttere i aktiviteter landet rundt, mens LHL på sin side engasjerer opp mot 10 000 personer i uka gjennom ca. 500 lokale trimgrupper.

– Selv om vi er en idrett med mange sunne profiler, er vi bevisst på at ingen har en garanti for framtidig god helse. Og som en idrett som involverer mange frivillige og et stort publikum, er hjerte-, kar- og lungelidelser et tema som vi også ønsker å ha oppmerksomhet på. Med mange unge deltakere, er det viktig for oss å få inn gode og sunne holdninger i tidlig alder. Samarbeidet med LHL er en fin måte å ta samfunnsansvar på, sier president Tore Bøygard i NSSF.

– Skiskyttere og personer med hjerte-,kar- og lungelidelser har det til felles at de må gå aktivt inn for å oppnå resultater. For idrettsutøverne er det åpenbart, men det er også slik at de som er syke må jobbe systematisk for å oppnå resultater, enten det er gjennom forebygging, rehabilitering eller rett og slett for å kunne leve med en sykdom i hverdagen. Toppidrettsutøvere må være bevisste sitt kosthold og sin trening. Det samme gjelder for våre pasientgrupper sier generalsekretær Frode Jahren i LHL.

NSSF og LHL har en intensjonsavtale om å samarbeide på en rekke områder, blant annet gjennom felles arrangementer, spre informasjon og kunnskap og bidra til bevisstgjøring om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse.

– Begge organisasjoner, og ikke minst våre mange tusen medlemmer, skal høste fruktene av dette samarbeidet fram mot Skiskytter VM i Holmenkollen i 2016. Sammen tar vi ansvar for norsk folkehelse, sier Bøygard og Jahren.

NSSF har 9 000 medlemmer og LHL har 47 000 medlemmer.

Skrevet av NSSF den 01. des 2014