NSSF mener det er viktig at det foregår refleksjon rundt utviklingen og bruken av virkemidler i norsk toppidrett. Dette gjelder både i forhold til det faglige og etiske perspektivet. I dette ligger det også et ansvar hos norsk idrett på å kunne gi våre toppidrettsutøvere de best mulige betingelser gjennom forsknings- og kompetanseutvikling på lik linje med sine konkurrenter.

Foregangsnasjon i antidopingarbeid
NSSF er tydelige på at vi skal være foregangsnasjon ved antidopingarbeidet men mener dette holdningsarbeidet kan utøves på en eksemplarisk måte uten særnorske reguleringer som høydehusforbudet.

Begrenset bruk kan gi optimale treningsforhold
Skiskytterforbundets største utfordring ved høydeopphold i Europa er å finne steder hvor vi kan gjennomføre høydeopphold med gode skyteforhold. Vi har veldig få steder der vi kan gjennomføre god fysisk trening kombinert med skyting. Et begrenset bruk av høydehus ville gjort det mulig for oss å ha optimale treningsforhold for kombinasjonsidretten skiskyting.

For en streng praksis
Vi stiller oss bak Olympiatoppens forslag om en streng praksis for bruk av kunstig høyde og tilførsel av ekstra oksygen, og er tydelige på at utøverne må ha det nødvendige treningsgrunnlaget og fysiske forutsetninger for å kunne nyttegjøre seg av kunstig høyde og ekstra tilførsel av oksygen. Vi er trygge på at fagmiljøet på Olympiatoppen i samarbeid med særforbundene vil utarbeide kriterier som vil ivareta det faglige og etiske perspektivet i denne saken.

Hele høringssvaret kan du lese her

Skrevet av NSSF den 15. mar 2013