Styrevedtak, sak 94 2014-2016
Norges Skiskytterforbund sin utviklingstrapp omhandler vår treningsfilosofi, både på det fysiske og skytemessige. Utviklingstrappen danner grunnlaget for vår filosofi og ut i fra denne bygger vi opp våre trenerkurs, skaper en systematikk i jobbingen på ulike nivåer og skaper en felles forståelse i Skiskytter-Norge på hvem som gjør hva til hvilken tid.

Vår utviklingstrapp trenger et betydelig løft og fornyelse. Dette etterlyses innad i NSSF sitt trenerkollegium og støtteapparat, fra klubber/kretser og fra videregående skoler/NTG. Det må gjøres ett grundig stykke arbeid på vår utviklingstrapp for å sikre at våre skiskyttere får god og helhetlig utvikling fra klubb, krets, videregående skole, team og til landslag.

Vedtak: Styret ser behovet for å utvikle NSSFs utviklingstrapp, og vedtar med dette å støtte prosjektsøknaden, prosjektet skal avsluttes i 2018. 

Styringsgruppe for prosjektet:
Gjermund Hol, Visepresident sport NSSF (Leder)
Rakel Rauntun, Generalsekretær NSSF
Morten Aa. Djupvik, Idrettssjef NSSF
Jon Haugan, Leder Oslo og Akershus Skiskytterkrets
Torgeir Skrede, Sportssjef NTG Geilo

Styringsgruppa har det overordnede ansvar for prosjektets utvikling og fremdrift, måloppnåelse og økonomi.

Prosjektleder: Knut Kuvås Brevik

Målsetting:
Overordnet målsetning: (hentet fra Olympiatoppens beskrivelse av hensikten med en utviklingstrapp)

  • Utviklingstrappene skal sikre at unge utøvere får utfordringer og kunnskap som trinn for trinn fører til utvikling av toppidrettslig prestasjonsnivå
  • Trening i samsvar med prinsipper og metoder i særidrettens utviklingstrapp skal øke mulighetene for at flere unge utøvere får oppleve en idrettshverdag preget av utviklingsfokus og økende grad av mestring

Videre målsetning for utviklingstrappa i skiskyting:

  • Utviklingstrappen skal lages etter prinsippene og malene som ligger til grunne for Long term Athlete Development (LTAD), som begynner å bli en mal for flere særforbund og NIF sentralt.
  • Arbeidet med utviklingstrappa skal involvere trenere for alle aldersgrupper og nivå, og fra alle deler av landet.
  • Utviklingstrappa skal bli et verktøy for utøvere og trenere for å sikre mestring og fornuftig progresjon i treningsarbeidet.
  • Utviklingstrappa skal koordineres med utarbeidelsen av ny trenerstige i NSSF, og nytt læringsmateriell for utøvere og trenere skal produseres.
  • Utviklingstrappa er et arbeidsdokument, og bør evalueres og utvikles også etter prosjektet er ferdig.

Det vil også være en faggruppe som jobber med struktur og stoff til utviklingstrappa.

Faggruppen består av:
Roger Grubben:
Trener NSSF juniorlag damer, tidligere trener på elitelag og Sirdal VGS.
Halvor Jørstad: Trener på NTG Geilo
Jens Petter Furunes: Trener på Meråker VGS, tidligere trener på NTG Lillehammer, NSSF junior og rekruttlag.
Espen N. Andersen: Daglig leder Geilo IL, tidligere elite og juniortrener i NSSF, tidligere trener NTG Lillehammer
Steinar Mundal: Trener NSSF elite damer, tidligere landslagstrener i langrenn i Norge og Canada.

Landslagstrenere på Norges Skiskytterforbund sine landslag vil også være med i høringsrundene av produsert stoff, og komme med innspill/kommentarer til hva som blir produsert og hva som ønskes produsert av stoff til utviklingstrappa. Prosjektleder vil også være i kontakt med de ulike landslagene for å få faglig innspill og diskutere trening og treningsprosess med landslagstrenerne. 

Arbeidsprosessen
Som nevnt i målsettinga for prosjektet over, ønsker vi å involvere trenere i skiskytternorge fra alle landsdeler og for alle aldersgrupper i arbeidet med utviklingstrappa. Trenere på gymnas og team vil få en sentral rolle i prosjektet, gjennom høringer på e-post og gjennomgang/evaluering av stoff på team- og gymnasmøtet som går av stabelen hver vår.

I tillegg til team- og gymnastrenere ønsker vi å få innspill og erfaringer fra trenere til utøvere 10-16 år. Vi kommer derfor til å arrangere regionale prosessmøter for alle trenere fra 10 år til og med senior. Hensikten med disse møtene vil være å få innspill/diskusjon rundt utviklingstrappa fra trenere i alle aldre. Et annet mål for denne prosessen er at trenere på tvers av aldersnivå blir med på å diskutere hva som kreves på ulike trinn i utviklingstrappa med hverandre. Slik håper vi at prosessen også bidrar til kompetanseflyt mellom trenere for ulike aldersgrupper. Regionsprosessene vil starte i oktober, og informasjon om møtene vil bli lagt ut på forbundets hjemmesider, og sendt ut til kretsene på e-post i løpet av kort tid.

Produksjon av læringsmateriell/Trenerstige
Arbeidet med utviklingstrappa koordineres med utvikling av ny trenerstige i skiskytterforbundet. Inn under dette arbeidet kommer også produksjon av læringsmateriell, og det vil i løpet av høsten komme nytt materiell for skiskytterskolen. Instruksjonsvideoer for både skyting og langrennsteknikk er også under produksjon. 

Er det noen spørsmål eller innspill til prosjektet er det bare å ta kontakt:

Prosjektleder utviklingstrapp:
Knut Kuvås Brevik
knut.kuvasbrevik@skiskyting.no
Mob: +47 47 64 56 56

Aktivitetskonsulent (ansvar for trenerstigen):
Åshild Høva Sporsheim
ashild.sporsheim@skiskyting.no

 

Skrevet av NSSF den 13. sep 2016