Selskapets tre eiere, Staten v/Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt Lillehammer kommune har tre representanter hver i Hovedkomiteen.

Organisasjonskomiteen har nå valgt en representant for hver av de andre kommunene og fylkeskommunene, idrettens særforbund og idrettslagene. I tillegg er utdanningsinstitusjoner og andre viktige regionale instanser representert.

– Spesielt gledelig er det HKH Kronprins Haakon har takket ja til å være med. I tillegg er kulturminister Anniken Huitfeldt, idrettspresident Børre Rognlien og Lillehammers ordfører Espen Granberg Johnsen med. Vi har sikret oss bred idrettslig, politisk og samfunnsmessig kompetanse, sier Siri Hatlen, styreleder i organisasjonskomiteen for Ungdoms-OL (LYOGOC).

– Hovedkomiteen skal ha en rådgivende rolle for styret. Vi har vektlagt å sette sammen hovedkomiteen med bred og relevant erfaring, samt at det har vært viktig for oss å gi unge representanter en plass, legger Hatlen til.

Hovedkomiteen vil møtes første gang i løpet av høsten.

Medlemmer av hovedkomiteen i LYOGOC

Selskapets aksjonærer

Kulturdepartementet

HKH Kronprinsen

Kulturminister Anniken Huitfeldt

Ekspedisjonssjef Marit Wiig

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

President Børre Rognlien

Styremedlem Karette Wang Sandbu

Styremedlem i Norges Studentidrettsforbund Line Eskerud

Lillehammer kommune

Ordfører Espen Granberg Johnsen

Leder av ungdomsrådet Therese Leerbech

Formannskapsmedlem Eivind Falk

Kommuner/fylkeskommuner

Gjøvik Kommune

Prorektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø, Høgskolen i Gjøvik Gro Kvanlien Dæhli

Hamar Kommune

Ordfører Morten Aspeli

Øyer Kommune

Varaordfører Marie Skavenes

Hedmark Fylkeskommune

Medlem av fylkesrådet Lasse Juliussen

Oppland Fylkeskommune

Komitéleder kultur, miljø og næring Kjetil Lundemoen

Særforbund/idrettskretser

Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund

Styremedlem Lina Harnes

Norges Curlingsforbund

Visepresident i World Curling Federation Bent Å. Ramsfjell

Norges Ishockeyforbund

Forbundsstyremedlem Anne Danielsen Wood

Norges Skiforbund

President Erik Røste

Norges Skiskytterforbund

2. visepresident Organisasjon Marian Lyngsaunet

Norges Skøyteforbund

Varamedlem til styret Lars Edvard Kvaalen

Norges Snowboardforbund

President Cecilia Flatum

Oppland idrettskrets

Idrettsfaglig rådgiver Bjørn Olav Søndrol

Hedmark idrettskrets

Ragnhild Hagen

Kultur- og utdanning – personer/institusjoner

Oppland fylkeskommune

Andreas Ljones

Hedmark Fylkeskommune

Fylkesprodusent for UKM Hedmark Karoline Amb

Høgskolen i Lillehammer

Prorektor Jens Uwe Korten

Nansenskolen

Rådgiver for Nansen Fredsenter Ingunn Skurdal

Øvrige

Politiet (Gudbrandsdal politidistrikt)

Politimester Arne Hammersmark

Forsvaret (Innlandsregion)

Oberstløytnant Ann Kristin Aas

Studentsamskipnaden i Oppland/SOPP

Styremedlem i SOPP Kari Kjenndalen

Skrevet av NSSF den 15. mar 2013