NSSF søker en trener som er resultatorientert, selvstendig og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du er fleksibel og trives i et hektisk miljø, er nysgjerrig og søkende etter faglig utvikling. Du rapporterer til skiskytterforbundets landslagssjef og utviklingssjef.

 Arbeidsoppgaver

• Helhetlig ansvar for koordinering av oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter i laget, herunder budsjettoppfølging

• Treningsfaglig oppfølging av landslagsløpere(alle landslag) i kraftsenteret i hverdagen

• Planlegging og gjennomføring av landslagssamlinger

• Tillegge seg kunnskap om NSSFs utviklingstrapp, og gjennomføre trening etter prinsippene i NSSFs treningsfilosofi.

• Bidra som trener ut på IBU Cup/VM jr./EM/NC

• Koordinering av aktiviteter og oppfølging av landslagsløperne i konkurransesesongen, nasjonalt og internasjonalt

• Bidra til kunnskapsutveksling og samarbeid ut mot skiskyttermiljøet i Skiskytterforbundet, herunder krets, team og klubber

• Bidra på NSSFs årlige vårmøte, åpne juniorsamlinger, samt andre faste møteplasser for NSSFs trenermiljø.

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

• Idrettsfaglig utdannelse og kompetanse.

• Trenererfaring og kunnskap om toppidrett

• Solide lederegenskaper. Fleksibel og diplomatisk, men med klare grenser og gjennomslagskraft

• Gjerne erfaring som aktiv utøver

• Personlig egnethet vektlegges

• Datakunnskap

 

 

Stillingsbrøk: 100 % i en åremålsstilling for perioden 1. mai 2019 – 30. april 2020, med intensjon om forlengelse til 30.april 2022. Lønn etter avtale. Ønsket arbeidssted vil være Lillehammer/Oslo. Det må påregnes mye reising i forbindelse med samlinger og konkurranser.

 

 

Søknadsfrist: 8. april 2018

 

 

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt landslagssjef Per Arne Botnan. Søknad med CV sendes på e-post til nssf@skiskyting.no innen 8. april 2019.

 

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

 

Skrevet av NSSF den 03. apr 2019