Det er et arrangement som alle regioner kan søke på, men region øst vil bli prioritert da det var de som hadde turnusen i 2016.

Aktuelle søkere bes sende inn søknadsskjema innen kl.12.00. fredag 5. juni. Forbundsstyret vil gjennomføre et styremøte mandag 8. juni og vedta ny arrangør av NM senior og Statkraft Junior Cup finalen 2016.

Søknadsskjema NM senior/Statkraft Junior Cup finale

Arrangørkontrakt for NM senior

Har du spørsmål knyttet til søknad på NM senior eller Statkraft Junior Cup finalen 2016, ta kontakt med arrangementskonsulent Vegar Rolfsrud, e-post: Vegar.rolfsrud@skiskyting.no eller mobil: 976 93 662.

Skrevet av NSSF den 01. jun 2015