Klubber i alle regioner oppfordres til å søke, selv om arrangementet opprinnelig skulle ha foregått i region midt. 

Aktuelle søkere bes sende inn søknadsskjema innen kl.12.00. mandag 6. februar 2017.
Forbundsstyret vil på styremøte fredag 17. februar vedta ny arrangør av NM senior og Statkraft Junior Cup finale 2018.

Søknadsskjema

Arrangørkontrakt

Ferdig utfylte søknader med vedlegg sendes til nssf@skiskyting.no

Har du spørsmål knyttet til søknad på NM senior eller Statkraft Junior Cup finale 2018, ta kontakt med arrangementskonsulent Christian Gedde-Dahl, e-post: cgd@skiskyting.no eller mobil: 486 00 654.

 

Skrevet av NSSF den 12. jan 2017