Vi søker etter:

  • 1 Hovedtrener Team Statkraft Innlandet
  • 1 Hovedtrener Team Statkraft Oslofjord
  • 1 Hovedtrener Team Statkraft Midt-Norge

Stillingsbrøk: 100 % i en åremålsstilling for perioden 1. mai 2015 – 30. april 2017. 

Søknadsfrist: 31. mars 2015

Se stillingsutlysningen med mer informasjon her

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt fagsjef sport og utvikling i NSSF, Arne Idland, tlf: 934 36 755.

Søknad med CV merkes ”Hovedtrener Team Statkraft” og sendes på e-post til nssf@skiskyting.no innen 31. mars 2015.
NB! Spesifiser hvilket Team Statkraft du søker på av hhv TS Innlandet, TS Oslofjord, TS Midt-Norge.

Mer informasjon om den nye Team Statkraft modellen

Skrevet av NSSF den 18. mar 2015