Norges Skiskytterforbund ble stiftet 10. desember 1983. Vi har ca 10 000 medlemmer, 16 kretser og 185 klubber med i organisasjonen. Gjennom vår visjon «Skiskyting – den mest attraktive vinteridretten», skal vi utvikle skiskyting innen våre kjerneområder.

Forbundet søker etter to trenere for våre utviklingslandslag junior:

1 Hovedtrener utviklingslandslag junior kvinner

1 Hovedtrener utviklingslandslag junior menn

Det er under vurdering om lagene skal organiseres som er felles landslag for kvinner og menn, med to trenere, eller som to separate lag.

Vi søker trenere som er resultatorienterte, selvstendige og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du er fleksibel og trives i et hektisk miljø, er nysgjerrig og søkende etter faglig utvikling. Du rapporterer til skiskytterforbundets landslagssjef og utviklingssjef.

Arbeidsoppgaver

• Helhetlig ansvar for koordinering av oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av alle aktiviteter i laget, herunder budsjettoppfølging

• Treningsfaglig oppfølging av landslagsløpere i kraftsenteret i hverdagen

• Planlegging og gjennomføring av landslagssamlinger

• Tillegge seg kunnskap om NSSFs utviklingstrapp, og gjennomføre trening etter prinsippene i NSSFs treningsfilosofi.

• Bidra som trener ut på IBU Cup/VM jr./EM/NC

• Koordinering av aktiviteter og oppfølging av landslagsløperne i konkurransesesongen, nasjonalt og internasjonalt

• Bidra til kunnskapsutveksling og samarbeid ut mot skiskyttermiljøet i Skiskytterforbundet, herunder krets, team og klubber

• Bidra på NSSFs årlige vårmøte, åpne juniorsamlinger, samt andre faste møteplasser for NSSFs trenermiljø.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

• Idrettsfaglig utdannelse og kompetanse.

• Trenererfaring og kunnskap om toppidrett

• Solide lederegenskaper. Fleksibel og diplomatisk, men med klare grenser og gjennomslagskraft

• Gjerne erfaring som aktiv utøver

• Personlig egnethet vektlegges

• Datakunnskap

Stillingsbrøk: 100 % i en åremålsstilling for perioden 1. mai 2018 – 30. april 2020. Lønn etter avtale. Arbeidssted vil primært være Lillehammer. Det må påregnes mye reising i forbindelse med samlinger og konkurranser.

Søknadsfrist: 16. april 2018

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt landslagssjef Per Arne Botnan. Søknad med CV sendes på e-post til nssf@skiskyting.no innen 16. april 2018.

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Skrevet av NSSF den 09. apr 2018