NSSF Vårmøte 5.-6. mai 2017

Det tradisjonelle ledermøtet mellom skiskyttertinget kommer ut i ny drakt. Vi gjør møtet mye mer fagrettet og samler de viktigste funksjonene i skiskytter-Norge til et felles Vårmøte.

Til vårmøtet inviteres kretsledere, kretsutviklere, jenteansvarlige i krets, TD gruppa, VGS trenere som har avtale med NSSF og teamtrenere.

Norges Skiskytterforbund vil være til stede med styret, administrasjonen og landslagstrenerne fra junior- og utviklingslandslag.

Vi legger til rette for en del temadiskusjoner og aktivitet i plenum, og noe i de ulike faggruppene. Tentativ plan for møtet.

Datoene for Vårmøtet er 5.-6. mai, der vi avslutter på ettermiddagen 6. mai. Møtet vil bli holdt på Gardermoen. Det vil bli sendt ut påmelding via questback i god tid før møtet.

Vi ser fram til et godt vårmøte med fokus på utviklingen av den spennende idretten vår!