Med bakgrunn i positive tilbakemeldinger fra fjorårets vårmøte, vil vi kombinere tinget med vårmøte for trenere, TD2, kretsledere, samt NSSFs komiteer og utvalg.
Vårmøte avholdes 1.-2.juni.
Forbundstinget avholdes 2.-3.juni med tingmiddag den 2.juni og tingforhandlinger 3.juni

Med henvisning til NSSFs lov § 15, kan følgende representanter med stemmerett møte på tinget:
– Norges Skiskytterforbunds styre.
– En representant fra hver klubb. En klubb må ha vært medlem i NSSF i minimum 6 måneder før tinget avholdes og oppfylt sine medlemsforpliktelser. Klubbrepresentanten må ha vært medlem av klubben i minst en måned før tinget avholdes.
– Kretsledere. Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan kretsstyret oppnevne et annet styremedlem.

Saker som ønskes behandlet på tinget må være NSSF i hende innen 4. mai 2018, jmf § 14 (2) i NSSFs lov. 

Tingforslag sendes på e-post til nssf@skiskyting.no

Ting- og vårmøte hotellet er: Quality Airport Hotel Gardermoen

Påmelding og booking av hotellrom til vårmøtet og tinget gjøres via følgende questbacklink (må være NSSF i hende innen 4.mai 2018):
http://cr7271.customervoice360.com/uc/ting2018varmote

Les innkallingen til ting og vårmøte her.

Skrevet av NSSF den 21. mar 2018