Innkalling til Forbundstinget 2014 med mer informasjon og lenke til påmelding

Kretsene kan stille med 1 representant og alle lag/klubber med 1 representant. En klubb må ha vært medlem i NSSF i minimum ett år før tinget avholdes og oppfylt sine medlemsforpliktelser. Klubbrepresentanten må ha vært medlem av klubben i minst tre måneder før tinget avholdes.

Program:

Fredag 13. juni 2014
17.30 – 20.30 Temamøte
21.00 Middag

Lørdag 14. juni 2014
09.00 – 12.30 Tingforhandlinger
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 17.00 Tingforhandlinger
17:00 – Temamøte
19.30 Tingmiddag

Søndag 15. juni 2014
09.00 – 12.45 Temamøte
13.00 Lunsj og avreise

Mer detaljert program for temamøtene vil komme senere.

Det kan bli mindre endringer på tidene, men oppstart- og avslutningstid står fast.

 

Skrevet av NSSF den 11. apr 2014