Påmeldingsfrist for å delta på tinget er 30. mai 2014. Påmelding gjøres her

Saker som ønskes behandlet på tinget må være NSSF i hende innen 16. mai 2014, jmf § 14 (2) i NSSFs lov. Sendes på e-post til nssf@skiskyting.no

Innkalling til Forbundstinget 2014 med mer informasjon

Kretsene kan stille med 1 representant og alle lag/klubber med 1 representant. En klubb må ha vært medlem i NSSF i minimum ett år før tinget avholdes og oppfylt sine medlemsforpliktelser. Klubbrepresentanten må ha vært medlem av klubben i minst tre måneder før tinget avholdes.

Program:

Fredag 13. juni 2014
17.30 – 20.30 Temamøte
21.00 Middag

Lørdag 14. juni 2014
09.00 – 12.30 Tingforhandlinger
12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 17.00 Tingforhandlinger
17:00 – Temamøte
19.30 Tingmiddag 

Søndag 15. juni 2014
09.00 – 12.45 Temamøte
13.00 Lunsj og avreise 

Mer detaljert program for temamøtene vil komme senere.

Det kan bli mindre endringer på tidene, men oppstart- og avslutningstid står fast.Skrevet av NSSF den 13. mai 2014