Komplett program for ledermøtet sendes ut innen 1. juni 2015.

Mer informasjon om NSSFs ledermøte

Skrevet av NSSF den 06. mai 2015