NSSFs utviklingstrapp – Knut Kuvaas Brevik ansatt som prosjektleder

Norges Skiskytterforbund sin utviklingstrapp er et prosjekt som omhandler forbundets treningsfilosofi, både på det fysiske og skytemessige. Nå har NSSF ansatt Knut Kuvås Brevik som prosjektleder for utviklingstrappen i perioden 2016-18.

Utviklingstrappen danner grunnlaget for forbundets treningsfilosofi og ut i fra denne bygger vi opp våre trenerkurs, skaper en systematikk i jobbingen på ulike nivåer og skaper en felles forståelse i Skiskytter-Norge på hvem som gjør hva til hvilken tid. 

NSSF har nå sett behov for fornyelse og revidering av eksisterende utviklingstrapp. Det krever et grundig stykke arbeid for å løfte og fornye utviklingstrappen slik at vi sikrer at våre skiskyttere får god og helhetlig utvikling fra klubb, krets, videregående skole, team og til landslag. NSSF har på bakgrunn av dette ansatt tidligere trener for utviklingslandslag menn, Knut Kuvaas Brevik, i et engasjement som prosjektleder for fornyelse av utviklingstrappen i perioden 2016-2018.