NSSFs vårmøte avholdes på Gardermoen helgen 10-12. mai 2019. Hold av datoen så lenge, program kommer senere