Antidoping Norge – og andre antidopingorganisasjoner – ønsker med den nye varslingskanalen å legge til rette for at det skal være enklere å varsle på en måte som sikrer anonymiteten og sikkerheten til den som varsler.

Dopingvarsel gir deg mulighet til å fortelle om kunnskap, mistanker eller bekymring knyttet til potensielle brudd på dopingbestemmelsene. Som varsler kan du velge om du vil oppgi din identitet eller være anonym. Antidoping Norge vil sørge for å ivareta konfidensialitet og personvern ved behandling av personopplysninger.

Det tradisjonelle arbeidet med prøvetaking har begrensninger med tanke på å avdekke doping, Antidoping Norge arbeider derfor stadig med å få større kunnskap om doping i idretten og utvikle metoder som sikrer en ren idrett. Din kunnskap kan være akkurat den brikken i puslespillet som trengs.

Når de som doper seg konkurrerer, risikerer vi at de ærlige utøverne mister sin sjanse til å stå øverst på seierspallen. Antidoping Norges oppgave er å beskytte de rene utøverne. Uansett om du har kjennskap til utøvere, trenere eller andre assosiert med en dopet utøver, uansett årsak til at du skjuler det du vet, så vil det kunne være et viktig bidrag at du forteller det du vet til dem. 

Alt du behøver er å fortelle det du vet. Antidoping Norge vil ta seg av ytterligere undersøkelser og bevisvurdering. Gjennom Dopingvarsel vil den som varsler få mulighet til å opprette en sikker postkasse der saken kan følges og der det legges til rette for en oppfølgende dialog som vil foregå helt anonymt.

Les mer om varselet, personvern og hvordan du varsler

Les mer på Antidoping Norges nettside

Skrevet av NSSF den 10. mar 2016