Modellen
Forbundets landslagsstruktur skal være dynamisk. I utgangspunktet skal det være 3 nivåer i landslagsmodellen, pluss Team Statkraft lagene. For kommende sesong er det ett utviklingslandslag for kvinner bestående av 8 utøvere, mens elitelandslaget består av 7 kvinner. Målsettingen med ny modell med ett utviklingslandslag for junior og yngre senior er å jobbe målrettet med løpere som vi ser et stort potensial i, og som vi ønsker å følge over lengre tid. Ved å følge løperne over lengre tid mener vi det skal gi mer forutsigbarhet og trygghet i en viktig periode i overgangen fra junior til yngre senior. Historikken viser at vi har mistet mange lovende løpere i denne kritiske perioden i karrieren. I ny modell skal det brukes mer tid på oppfølgingen av løperne i hverdagen, og vi skal bli noe mindre samlingsorientert. Bedre oppfølging i hverdagen skal bygge oppunder målsettingen om større forutsigbarhet og trygghet for løperne.

Internasjonal erfaring
Aldri før har det blitt gått så mange IBU Cup konkurranser av norske kvinnelige utøvere som sist vinter. Vi har gått fra 79-84-93 konkurranser de siste 3 årene. Dette er meget gledelig, og vi tror at vi kommende sesong vil se flere kvinner fra både landslag og Team Statkraft lag i IBU Cupen.

Landslag
Norges Skiskytterforbunds landslag er for sesongen 2016-2017 fordelt slik:
Elitelandslag kvinner: 7 utøvere. Trenere er Stian Eckhoff og Steinar Mundal, begge i 100% stilling.
Elitelandslag menn: 7 utøvere. Trenere er Egil Kristiansen og Sigerfied Mazet, begge i 100% stilling.
Utviklingslandslag kvinner: 8 utøvere. Trener er Roger Grubben i 100% stilling. Tora Berger er hjelpetrener i 50% stilling.
Utviklingslandslag menn senior: 6 utøvere. Trener er Anders Brun Hennum i 100% stilling.
Utviklingslandslag menn junior: 6 utøvere. Trener er Arild Askestad i 100% stilling.

Landslagsmodellen innebærer at vi har slått sammen utviklingslandslag for kvinner senior og junior, og på utviklingslandslaget for kvinner er unge og lovende utøvere prioritert. Dette laget består av 8 utøvere, og elitelandslaget for kvinner har blitt utvidet med én utøver.

Team Statkraft
Foran forrige sesong ble modellen for Team Statkraft lagene endret, og Team Statkraft består nå av tre lag – Team Oslofjord, Team Innlandet og Team Midt-Norge. Team Statkraft lagene er tett knyttet opp mot Norges Skiskytterforbund, og forbundet har ansatt trenerne Jon Kristian Svaland (Oslofjord), Hanne Thoresen (Innlandet) og Rune Åland (Midt-Norge).

Det er 10 utøvere på hvert Team Statkraft lag, og det er forsøkt å fordele plassene likt mellom kvinnelige og mannlige utøvere. På Team Statkraft Oslofjord og Team Statkraft Innlandet er det 5 kvinner og 5 menn på hvert lag, mens det er 4 kvinner og 6 menn på Team Statkraft Midt-Norge.

Ressursbruk
Flere har uttrykt bekymring for at det brukes mindre ressurser på kvinnesatsingen i forbundet med den nye landslagsmodellen. Dette stemmer ikke, vi har forsøkt å gjøre ressursbruken bedre og mer målrettet. Her er noen fakta for den nye modellen: 

Elitelandslag:
Det brukes like mye trenerressurser/økonomi på elitesatsingen på kvinner og menn.

Utviklingslandslag:
Vi har Roger Grubben, vår mest meriterte og erfarne trener, i 100% stilling på vårt utviklingslandslag for kvinner. Vi har Tora Berger, vår mest meriterte kvinnelige skiskytter, med som hjelpetrener i 50% stilling på utviklingslandslaget forkvinner.

Team Statkraft:
3 heltidsansatt trenere, som inngår i forbundet sitt trenerteam. I tillegg får hvert av lagene 300.000 til drift/samlinger.

Skrevet av NSSF den 03. jun 2016