Norges Skiskytterforbund har skiftet leverandør og samtidig oppgradert sin lisensordning betydelig. Dette har dessverre tatt noe lengre tid enn først antatt og vi har derfor hatt noen utfordringer med å få nødvendig informasjon på plass.

På grunn av en misforståelse gikk beklageligvis alle lisenskravene ut til utøverne i slutten av mai. Dette var ikke i tråd med verken våre rutiner eller intensjoner. Klubbene skal være den parten som utsteder lisens til sine aktuelle utøvere, og denne kontrollen mistet vi dessverre med bakgrunn i det som skjedde. Samtidig med dette, var som nevnt over heller ikke nødvendig informasjon tilgjengelig på våre nettsider.

Den mest synlige endringen i den nye lisensordningen er at vi nå ikke bare tilbyr en vanlig, ordinær lisens, men gir også utøveren mulighet til å velge en utvidet lisensordning. Denne gir bedre dekning på flere sentrale områder og kan derfor være et godt valg for utøveren.

Utover dette er vilkårene betydelig oppgradert og modernisert. Vi har derfor fått en mye mer tidsriktig lisens, som er vesentlig bedre på de skader som faktisk oppstår. Det kanskje viktigste elementet er likevel avtalen som er inngått med idrettens helsetelefon, som vil gi en helt annen oppfølging ved skade. Her vil man få profesjonell og effektiv hjelp gjennom hele skadeperioden og klare tilbakemeldinger i forhold til dekning og behandlingsalternativer.

Under følger kort informasjon om priser:

Pris A lisens: 300 kr. (dette er ordinær lisens basert på alder, født 1998 og tidligere)

Pris B lisens: 250 kr. (dette er ordinær lisens basert på alder, født  1999-2002)

Pris utvidet lisens: 700 kr. (lik pris uavhengig av alder)

I tabellen finner du litt informasjon om dekningene for henholdsvis ordinær og utvidet lisens:

IDRETTSBEHANDLING   Grunnforsikring   Utvidet forsikring 
  Faser Pålagt Frivillig
Akuttbehandling

(Offentlige egenandeler før skaden er meldt) 

Akutt*  1500 1500 
B Idrettens Skadetelefon  

Meld skaden elektronisk

Telefon 02033. Kl 0900-2100 alle dager

   

 


Diagnostisering*

JA  JA 
Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF

(Obligatorisk før videre henvisning) 

2000  2000 
Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen)  2000  2000 
Behandling hos manuellterapeut, fysioterapeut, kiropraktor 

      

 

Behandling*

–   6000 
Behandling hos legespesialist  –   6000 
Operasjon (spesialist i kirurgi)

Opptrening etter kirurgi, ortose 

25 000  100 000 
Undersøkelse og behandling av spiseforstyrrelse   50 000  100 000 
Sammensatte symptomer  10 000  10 000 
Tannskade – undersøkelse og behandling   35 000  50 000 
Reiseutgifter 

(Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)

  4000  6000 
Ansvar    3 000 000  3 000 000 
BEHANDLINGSGARANTI        
  Frist for Diagnostisering (B, C, D)  Diagnostisering  3 virkedager  3 virkedager  
  Frist for oppstart behandling (E, F, G, H, I, K)  Behandling  3 måneder  ** 
EGENANDEL       
  Gruppe A, C, D, E, F, G, H, I, J

Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/ lidelse  

  1000  1000 
  Gruppe L (Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/lidelse)     10 000  10 000 
Ulykkesdødsfall        
  Ved forsikredes død

Utbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørger

Utbetales til forsikredes barn under 20 år 

  50 000

150 000

50 000 

50 000

150 000

 50 000  

Progressiv invaliditetserstatning       
  Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %

Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 %  

Forsikringssum kr 300 000

Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.4 

  30 000 – 150 000

159 000 – 600 000 

30 000 – 150 000

159 000 – 600 000  

Skrevet av NSSF den 06. jun 2014