Forbundet skiftet leverandør av lisensordningen foran forrige sesong, og fikk med det en lisensordning som var betydelig mer oppgradert og modernisert. Tilbakemeldingene har vært veldig gode, noe som gjør at denne derfor viderefører på samme vilkår og til samme priser.

Utøveren kan velge mellom to typer lisens:
– Ordinær lisens
– Utvidet lisens

Det presiseres at begge lisensvariantene inneholder Idrettens Helsetelefon, som gir profesjonell og effektiv hjelp gjennom hele skadeperioden og klare tilbakemeldinger i forhold til dekning og behandlingsalternativer.

Under følger kort informasjon om priser:
Pris A lisens: 300 kr. (dette er ordinær lisens basert på alder, født 1999 og tidligere)
Pris B lisens: 250 kr. (dette er ordinær lisens basert på alder, født 2000-2003)
Pris utvidet lisens: 700 kr. (lik pris uavhengig av alder)

I tabellen finner du litt informasjon om dekningene for henholdsvis ordinær og utvidet lisens:

IDRETTSBEHANDLING   Grunnforsikring  Utvidet forsikring Engangslisens
  Faser Pålagt Frivillig Pålagt**
A Akuttbehandling

(Offentlige egenandeler før skaden er meldt)

Akutt* 1 500 1 500 1 500
B Idrettens Skadetelefon  

Meld skaden elektronisk

Telefon 02033. Kl 0900-2100 alle dager

  

 


Diagnostisering*

JA JA JA
C Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF 

(Obligatorisk før videre henvisning)

2 000 2 000 2 000
D Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen) 2 000 2 000 2 000
E Behandling hos manuellterapeut, fysioterapeut, kiropraktor

     

 

Behandling*

–  6 000 – 
F Behandling hos legespesialist –  6 000 – 
G Operasjon (spesialist i kirurgi)

Opptrening etter kirurgi, ortose

25 000 100 000 10 000 
H Undersøkelse og behandling av spiseforstyrrelse  50 000 100 000 – 
I Sammensatte symptomer 10 000 10 000 – 
J Tannskade – undersøkelse og behandling  35 000 50 000 25 000 
K Reiseutgifter 

(Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)

  4 000 6 000 4 000 
L Ansvar   3 000 000 3 000 000 3 000 000 
BEHANDLINGSGARANTI         
  Frist for Diagnostisering (B, C, D) Diagnostisering 3 virkedager 3 virkedager  3 virkedager 
  Frist for oppstart behandling (E, F, G, H, I, K) Behandling 3 måneder 3 virkedager 3 måneder 
EGENANDEL        
  Gruppe A, C, D, E, F, G, H, I, J

Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/ lidelse 

  1 000 1 000 1 000 
  Gruppe L (Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/lidelse)    10 000 10 000 10 000 
M Ulykkesdødsfall         
  Ved forsikredes død

Utbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørger

Utbetales til forsikredes barn under 20 år

  50 000

150 000

50 000

50 000

150 000

50 000 

50 000

150 000

50 000  

N Progressiv invaliditetserstatning        
  Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %

Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 % 

Forsikringssum kr 300 000

Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.4

  30 000 – 150 000

159 000 – 600 000

30 000 – 150 000

159 000 – 600 000 

30 000 – 150 000

159 000 – 600 000  

*Dekker kun behandling av belastningslidelser i henhold til vilkår.

**Engangslisens er pålagt dersom utøver ikke har løst grunnlisens eller utvidet lisens.

Spørsmål 
Spørsmål om lisensopplegget rettes til Stig Flatebø, 959 66 218 eller stig.flatebo@skiskyting.no

Skrevet av NSSF den 05. mai 2015