Alle utøvere som betalte lisens i fjor, skal ha mottatt ny innbetalingsinformasjon automatisk på sin registrert e-postadresse. For nye utøvere, vil klubben måtte registrere sine lisenstakere. Dette gjøres i Sportsadmin av klubbens lisensansvarlig (veiledning). Vilkår og priser vil være lik som for fjorårssesongen.

Utøveren kan velge mellom to typer lisens:
– Ordinær lisens
– Utvidet lisens

Det presiseres at begge lisensvariantene inneholder Idrettens Helsetelefon, som gir profesjonell og effektiv hjelp gjennom hele skadeperioden og klare tilbakemeldinger i forhold til dekning og behandlingsalternativer. 

Under følger kort informasjon om priser:
Pris A lisens: 300 kr. (dette er ordinær lisens basert på alder, født 2000 og tidligere)
Pris B lisens: 250 kr. (dette er ordinær lisens basert på alder, født 2001-2004)
Pris utvidet lisens: 700 kr. (lik pris uavhengig av alder)
Engangslisens: 70 kr. per renn

I tabellen finner du litt informasjon om dekningene for henholdsvis ordinær og utvidet lisens:

IDRETTSBEHANDLING   Grunnforsikring Utvidet forsikring Engangslisens
  Faser Pålagt Frivillig Pålagt**
A Akuttbehandling

(Offentlige egenandeler før skaden er meldt)

Akutt* 2 000 2 000 2 000
B Idrettens Skadetelefon 

Meld skaden elektronisk

Telefon 02033. Kl 0900-2100 alle dager

 

 

Utredning*

JA JA JA
C1 Vurdering av fysikalskmedisiner/idrettslege NIMF 

(Obligatorisk før videre henvisning)

5 000 5 000 3 000
C2

Operasjonsutredning- styrke og funksjonstest (SFT)

før operasjon, ortose

5 000 5 000 3 000
C3

Utredning av spiseforstyrrelser

Dekkes ikke for engangsforsikring

5 000 5 000
C4 Billeddiagnostikk (MR, CT, ultralyd, røntgen) 5 000 5 000 3 000
D

Behandling hos legespesialist, idrettslege NIMF manuellterapeut,

idrettsfysioterapeut, kiropraktor

    

 

Behandling*

6 000 6 000
E

Operasjon (spesialist i kirurgi)

Undersøkelse, kontroll, opptrening, styrke og

funksjonstest SFT, ortose

 

100 000 100 000 15 000
F Behandling av spiseforstyrrelse 100 000 100 000
G Utredning og behandling av sammensatte symptomer 10 000 10 000
H Tannskader 50 000 50 000 25 000
I Reiseutgifter 

(Dekker i tillegg reiser for en foresatt for barn)

  6 000 6 000 – 
J Ansvar   3 000 000 3 000 000 3 000 000
BEHANDLINGSGARANTI        
  Tidligst oppstart for idrettsutredning etter skade er meldt Diagnostisering 3 virkedager 3 virkedager 3 virkedager
  Tidligst oppstart for idrettsbehandling etter skade er meldt Behandling 90 virkedager 3 virkedager 90 virkedager
EGENANDEL        
  Gruppe A, C, D, E, F, G, H, I, J

Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/ lidelse

  1 000 1 000 1 000
  Gruppe L (Det betales kun en egenandel pr skade/ulykke/lidelse)   10 000 10 000 10 000
K Ulykkesdødsfall        
  Ved forsikredes død

Utbetales til ektefelle/samboer/samt barn der avdøde var eneforsørger

Utbetales til forsikredes barn under 20 år

  50 000

150 000

50 000

50 000

150 000

50 000

50 000

150 000

50 000 

L Progressiv invaliditetserstatning        
  Erstatning ved medisinsk invaliditet 10 % til 50 %

Erstatning ved medisinsk invaliditet 51 % til 100 %

Forsikringssum kr 300 000

Medisinsk invaliditet under 10 % gir ikke erstatning. Se vilkår punkt 5.3

  30 000 – 150 000

159 000 – 600 000

30 000 – 150 000

159 000 – 600 000

30 000 – 150 000

159 000 – 600 00

*Dekker kun behandling av belastningslidelser i henhold til vilkår.

**Engangslisens er pålagt dersom utøver ikke har løst grunnlisens eller utvidet lisens.

Spørsmål 
Spørsmål om lisensopplegget rettes til Stig Flatebø, 959 66 218 eller stig.flatebo@skiskyting.no

Skrevet av NSSF den 02. mai 2016