Målsetting for den nye Team Statkraft modellen:
Sørge for at skiskyttere i alderen 20-25 år ivaretas i en helhetlig modell gjennom å legge til rette for at løperne i målgruppen får bedreutviklingsmuligheter og motivasjon til å satse lenger på skiskyting (Langtidsplan 14-18 s.13).

Dette skal vi få til med å sette utøverne i sentrum, ivareta kontinuitet i utviklingen av løpere som går inn og ut av NSSFs landslag, samt de løperne som trenger lenger tid på å etablere seg på et av våre landslag. Modellen skal sørge for at det satses mer på løpere i alderen 20-21 og opp til 25 år, samt sikre kontinuitet og forutsigbarhet for løpere i sin utvikling:
VGS – TEAM STATKRAFT – JUNIORLANDSLAG – TEAM STATKRAFT – REKRUTTLANDSLAG – TEAM STATKRAFT – ELITELANDSLAG

Teamene skal ha ansvar for sportslig koordinering og følge NSSFs treningsfilosofi og løperutvikling i sin region. Teamene tar videre ansvar for koordinering av regional/lokal aktivitet som for eksempel:

  • Høgskoler med utdanningstilbud til skiskyttere
  • Anleggsutvikling
  • Helsetilbud
  • OLT regionalt
  • Samarbeid med evt. DNB kraftsenter
  • VGS med utdanningstilbud til skiskyttere

Se presentasjon av den nye Team Statkraft modellen her

Skrevet av NSSF den 27. feb 2015