Ny utlysing NM junior 2015

Nordreisa IL har sagt fra seg NM junior i 2015, og dermed søker vi ny arrangør. Søknadsfrist er 1. juli.

Nordreisa IL har dessverre måttet si fra seg NM junior i 2015, med bakgrunn i de utfordringer de har hatt med hensyn til å få et tilfredsstillende anlegg på plass før gjennomføring av mesterskapet.

Styret i NSSF lyser ut NM junior 2015 som åpen søknad for hele landet, med søknadsfrist 1. juli 2013. Kretsen skal behandle og prioritere ved flere enn en søker og oversende søknaden til NSSF innen 1. august 2013. Tildeling vil finne sted på neste styremøte i NSSF 28. august.

Søknadsskjema