Reklamebestemmelsene er utformet i medhold av NSSFs markedsbestemmelser som ble vedtatt på NSSFs forbundsting 02.06.2012, samt NIFs lov kapittel 13 (Avtaler og samarbeid mellom idrettens organisasjonsledd og næringslivet) og 14 (Idrettens markeds- og rettighetsbestemmelser), og er også underlagt disse bestemmelsene.

Reklamebestemmelsene gjelder for Norges Skiskytterforbund og NSSFs organisasjonsledd (klubber/lag og kretser), samt for utøvere tilknyttet NSSFs landslag og/eller NSSFs medlemsklubber.

Reklamebestemmelsenes formål er å definere nærmere hvilke regler som gjelder for reklameeksponering og markedsføring i NSSF med tilhørende organisasjonsledd og enkeltmedlemmer.

Nye reklamebestemmelser

Skrevet av NSSF den 15. mar 2013