Norges Skiskytterforbund gjennomførte styremøte 6 2018-20, i Tønsberg den 10. oktober 2018. Under følger en oppsummering av de viktigste sakene som ble behandlet. Ønsker du å lese hele protokollen, finner du denne på forbundets hjemmeside på følgende link: http://www.skiskyting.no/filestore/Protokoller/Styremte62018-20Protokoll.pdf


Ekstraordinært ting 2018

Styret har vedtatt å innkalle til ekstraordinært ting, som følge av at Erlend Slokvik har måttet gi seg som president i Norges Skiskytterforbund. Gjermund Hol er konstituert i rollen, men styret finner det riktig å velge en ny president på et ekstraordinært ting, da det er lang tid igjen av inneværende tingperiode. Styret har kontaktet valgkomiteen og gitt dem i oppgave å komme med sin innstilling.

I henhold til NSSFs lov knyttet til ekstraordinært ting, vil det bli sendt innkalling og saksliste med minst 14 dagers varsel.

For at organisasjonen skal kunne planlegge sin deltakelse informeres det her om tid og sted for tinget:

Dato: 24. november 2018

Klokkeslett: 14:00

Sted: Natrudstilen

 

Ingen endring av juniorklasse 20-21 for sesongen 2018/2019

Under IBU kongressen i Kroatia i september 2018, ble det vedtatt å endre klasse eldre junior fra aldersklassene 20-21 til aldersklassene 20-22. Dette ble vedtatt med solid flertall. De store nasjonene stemte dog imot.

Forslag ble fremmet av Østerrike, Italia og Slovenia. Bakgrunnen for forslaget fra de nevnte nasjonenes side, handler om at overgangen fra junioralder til senior ofte er vanskelig. I land hvor man ikke har et godt konkurransetilbud nasjonalt for yngre seniorer, vil derfor en økt junioralder kunne gi bedre matching i ett ekstra år og dermed kunne gjøre utøverne bedre rustet til å møte IBU cup og WC senere.

Konsekvensen av denne regelen, er at eldre junior internasjonalt vil bestå av aldersklassene 20-22. Dette vil bli gjeldende allerede for kommende sesong (under eksempelvis junior-vm).

Etter en grundig vurdering, der hele organisasjonen har fått mulighet til å komme med sin mening, vedtok styret i Norges Skiskytterforbund å opprettholde juniorklassen 20-21 for sesongen 2018/2019. Dette betyr også at de vedtatte uttakskriteriene fortsatt vil være gjeldende. Etter endt sesong, vil det bli foretatt en evaluering i forhold til en eventuell tilpasning til IBU sitt reglement, i god tid før sesongen 2019/2020.

 

NM Rulleskiskyting Senior blir en del av NM Veka 2019

Norges Skiskytterforbund er blitt forespurt av NIF og NRK om å bli en del av NM Veka 2019. Dette opplegget ble første gang gjennomført i august 2018, etter modell fra Sverige. På NSSFs ting i juni 2018 presenterte NIF og NRK konseptet, noe som ble tatt godt imot av organisasjonen.

Under NM Veka vil vi få konkurranser på TV, noe vi ikke har klart å få til med dagens NM Rulleskiskyting. Arrangementet er berammet til siste uke av juni 2019 og skal foregå i Rogaland.

Forhandlinger med NIF og NRK, samt lokal arrangør vil fortsette i tiden fremover, for å få det hele endelig på plass. Teknisk komite vil være ansvarlig for utarbeidelse av rennprogram.

Når det gjelder NM Rulleskiskyting for juniorklassene, vil dette bli gjennomført etter nåværende modell, med plassering rundt midten av september. Det vil også bli lagt opp til arrangement for seniorklassene her.

 

Stafett-duo

Under NSSFs Ting i 2018, utfordret Nord-Trøndelag Skiskytterkrets forbundet på å finne løsninger for å sikre at flere utøvere får gå den dagen det arrangeres NM-mix stafett. Saken har blitt behandlet i Teknisk komite og de har kommet opp med en løsning som kalles stafett-duo. Styret har vedtatt å prøve ut denne øvelsen samme dag som NM Mix-stafett arrangeres på Østre Toten i 2019. Dette kan potensielt gi 120 flere utøvere mulighet til å få gå denne dagen.

Litt om Stafett-duo:

– Stafett hvor det er 2 utøvere av likt kjønn på ett lag.

– Aldersklassen er 17år – senior.

– Distanse pr runde: 1,5 km

– Ekstraskudd pr skyting: 3 stk. ekstraskudd

– Strafferunde: 75 meter

– Løpstid: Ca. 45 minutter

– Øvelsen gjennomføres som følger:

o Utøver 1

1,5 km – ligg – 1,5km – stå – veksling med utøver 2

o Utøver 2

1,5 km – ligg – 1,5 km – stå – veksling med utøver 1

o Utøver 1

1,5 km – ligg – 1,5 km – stå – veksling med utøver 2

o Utøver 2

1,5 km – ligg – 1,5km – stå – 1,5km – mål

 

 

Skrevet av NSSF den 19. okt 2018