Lørdag 24. november ble det også gjennomført et ekstraordinært ting, der Arne Horten ble valgt til ny Skiskytterpresident.
Under følger en oppsummering av de viktigste sakene som ble behandlet.
Ønsker du å lese hele protokollen, finner du denne på forbundets hjemmeside på følgende link: http://www.skiskyting.no/filestore/Protokoller/Styremte72018-20Protokoll.pdf

Arne Horten ny president
Styret i Norges skiskytterforbund innkalte til ekstraordinært ting som følge av at president Erlend Slokvik ble tilbudt stillingen som Sportssjef i Norges Friidrettsforbund. Denne stillingen ville ikke la seg forene med det å være president i Norges Skiskytterforbund, og i samråd med resten av styret, valgte derfor Erlend Slokvik å trekke seg fra presidentvervet med virkning fra 17. september 2018. Visepresident Gjermund Hol ble konstituert som president, men styret mente at med så lang tid igjen av inneværende tingperiode, ville det være mest riktig å velge en ny president på et ekstraordinært ting. Valgkomiteen ble derfor engasjert til å finne en velegnet kandidat.

Arne Horten, som ble valgt inn i styret for første gang i 2016, ble innstilt av valgkomiteen, og enstemmig valgt til ny president på Tinget. Arne kommer fra Os i Østerdalen og er godt kjent i skiskyttermiljøet. Han har jobbet mye med anlegg og arrangement, og har et sterkt fokus på grasrota i norsk skiskyting. Til daglig jobber han som Administrerende direktør i Infonett Røros AS og er i tillegg politiker.

I og med at Arne Horten har rykket opp fra styremedlem til president, har også Bjørn Jonsson rykket opp fra 1. varamedlem til fast styremedlem. Marie Hov har da blitt 1. varamedlem. Det ekstraordinære tinget måtte derfor også velge nytt 2. varamedlem. Her hadde valgkomiteen innstilt Håkon Engstu, kretsleder i Telemark/Vestfold Skiskytterkrets. Han ble også enstemmig valgt.

 

Tildeling av hedersbemerkninger
I forbindelse med det ekstraordinære tinget ble det også tildelt to hedersbemerkninger.

Tidligere president, visepresident sport og landslagstrener Erlend Slokvik ble tildelt Hederstegnet for sin innsats over mange år for norsk skiskyting.

Ivar Asbjørn Melheim ble tildelt NSSFs Standard etter sine mange år som aktiv ildsjel i skiskyttermiljøet i Nordfjord.

  

Fluorbruk i norsk skiskyting
Norges Skiskytterforbund har over tid hatt fokus på holdninger i forhold til blant annet skismurning og avfallshåndtering. Dette har blitt kommunisert på flere måter de siste årene. Forbundet ønsker å tydeliggjøre ytterligere de utfordringene som relaterer seg til bruk av fluor i tilknytning til skipreparering, og har derfor vedtatt et forbud mot fluorholdige glidprodukter gjeldende fra sesongen 2018/2019 for aldersgruppene til og med 16 år.

Per i dag er det ikke gjort noen endringer i NSSFs konkurransereglementet. Dette revideres 1. juli hvert år. Da vedtaket er nytt, og det fortsatt er en del uavklarte forhold knyttet til blant annet testmetoder, miljøpåvirkning og helseeffekt, vil skiskytterforbundet arbeide kontinuerlig med temaet, både med å ytterligere presiserer betydningen av det, samt ved å finne velegnede kontrollrutiner i forhold til bruk av fluorholdige glidprodukter. Dette arbeidet vil skje i samarbeid med Norges Skiforbund, som har iverksatt et tilsvarende forbud. Vedtaket vil derfor i stor grad bygge på tillit fra de involverte.

For mer info, les her: http://www.skiskyting.no/no/forside_artikkelkarusell/Fluorbruk+i+norsk+skiskyting.?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=4827;

 

Tildeling NM Rulleskiskyting 2019
Det er planlagt en todeling av NM Rulleskiskyting i 2019. Seniorklassene vil møtes i slutten av juni under NM Veka i Rogaland. Samtidig legges det opp til den tradisjonelle NM Rulleskiskyting i september, slik det har vært de siste årene. Her vil det være NM øvelser for juniorene, samt mest sannsynlig minst en NM øvelse for seniorene også.

Steinkjer Skiklubb ble tildelt arrangementet.

 

Budsjett 2019
Norges Skiskytterforbund er inne i en krevende periode økonomisk. Dette skyldes at mange sponsorkontrakter enten går ut etter sesongen 2018/2019 eller ikke er kommet på plass ennå. Budsjettet bygger derfor på hva som er en nødvendig kostnadsramme for å opprettholde driften på dagens nivå, og ut fra dette, har man estimert et inntektsbudsjett.

Den tøffe situasjonen har gjort at man i budsjett 2019, legger opp til et stort underskudd på rett i underkant av 3 millioner. Man innser at det vil ta tid å bygge opp igjen sponsorpoolen, etter de store endringene man har opplevd på dette område de siste årene. Over tid har likevel forbundet levert solide overskudd, noe som gjør at det er en del egenkapital å tære på.

Da det er knyttet mye usikkerhet til dette budsjettet, vil det kreve en kontinuerlig og detaljert økonomiske oppfølging i forhold til å kunne ta grep, dersom dette viser seg påkrevd.

 

Tildelte midler fra VM 2016-fondet
Under sesongstarten på Sjusjøen, ble det også gjennomført et fondsstyremøte i VM2016-fondet. Her var det to søknader som ble behandlet.

Nord-Trøndelag Skiskytterkrets ble tildelt 199.410 kr. for prosjektet «Rekruttering i Nord-Trøndelag».

Hønefoss Skiskytterklubb ble tildelt 6.600 kr. for prosjektet «rekruttering 2019».

Kriterier for VM-fondet finnes her: http://www.skiskyting.no/no/kretser/stotte_og_tilskuddsordninger/vm_fondet/

 

 

 


Skrevet av NSSF den 30. nov 2018