Under følger en oppsummering av de viktigste sakene som ble behandlet. 

Ønsker du å lese hele protokollen, finner du denne her på forbundets hjemmeside:

 

Revidering av uttakskriterier 2018/2019

Styret i Norges skiskytterforbund har valgt å endre uttakskriteriene for sesongen 2018/2019,

når det kommer til tidspunkt for uttak til EM i Raubici (Hviterussland) 18. – 24. februar 2019.

I forbindelse med dette uttaket var det satt følgende kriterier:

1) Internasjonale resultater

2) Nasjonale resultater

Uttak innen 28.januar

Siden det er vektlagt internasjonale resultater, ønskes det også at resultater fra junior VM i Osrblie (25.jan-03.feb) skal telle med i grunnlaget for vurderingen.
Dette med bakgrunn at det anses å være aktuelle utøvere til EM som deltar i junior VM.

Dato for endelig uttak er av den grunn endret til 4.februar 2019 i stedet for 28. januar 2019.

Uttakskriterier revidert

Nasjonale konkurranseregler NSSF 2018/19 Syns- og bevegelseshemmede

Norges Skiskytterforbund har ikke hatt nasjonale konkurranseregler for syns- og bevegelseshemmede tidligere.
Disse utøverne har derfor konkurrert under våre ordinære regler fram til nå.
Internasjonalt er det IPC sitt reglement som har vært gjeldende.

Vi har opplevd noen tilfeller der det har vist seg utfordrende å tilpasse det nasjonale konkurransereglement i stor nok grad, og det har derfor vært et ønske om å få utarbeidet egne regler.

Disse er nå kommet på plass og ble vedtatt av styret.

Skrevet av NSSF den 21. des 2018