Onsdag 23. januar ble styremøte 9  2018-2020 gjennomført. 

Under følger en oppsummering av de viktigste sakene som ble behandlet. 

Ønsker du å lese hele protokollen, finner du den her på forbundets hjemmeside

Konstituering av nytt styre og utviklingskomité

Heidi Skaug fratrer sitt styreverv som visepresident rganisasjon i NSSF og som nestleder i utviklingskomitéen. Lisbeth Gederaas tar over som visepresident organisasjon og går inn som medlem i utviklingskomitéen. Marie Hov rykker opp som medlem. Håkon Engstu rykker opp som første varamedlem. Bjørn Jonsson tar over som nestleder i utviklingskomitéen. Bjørn Tore Årevik tar over som nestleder i teknisk komité.

Fremtidig organisering Sunn Idrett

Sunn Idrett går fra å være et samarbeisprogram mellom Norges Skiskytterforbund, Norges Skiforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Friidrettsforbund, med støtte fra Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen. Sunn Idrett jobber for å forebygge spiseforstyrrelser blant unge idrettsutøvere og spre kunnskap om idrettsernæring. Det ble nå enighet om at Sunn Idrett skal reorganiseres og det skal jobbes med at Sunn Idrett skal bli en egen avdeling i NIF, fordi eierforbundene ikke har det samme behovet for å sitte som eiere. 

NM Senior 2019

Den 4.-6. januar 2019 gikk NM senior på Ål (del 1) av stabelen. Mesterskapet ble gjennomført som et godt teknisk arrangement og NRK leverte strålende tv-sendinger i nydelig vær. Dette ble dessverre overskygget av at flere av de største profilene ikke var til stede, og det ble rettet sterk kritikk mot forbundet fra arrangør. Forbundet tar til seg kritikken og skal nå jobbe for at NM skal være vårt viktigste nasjonale arrangement. 

Skrevet av NSSF den 30. jan 2019