Norsk idrett forpliktet seg under Idrettstinget i 2015 til å redusere økonomiske barrierer for deltagelse i barne- og ungdomsidretten.

Et viktig tiltak er bevisstgjøring om hva disse barrierene er, og hvordan hvert organisasjonsledd kan bidra til å redusere disse.

Dette er med på å danne grunnlag til å skape diskusjon og finne gode løsninger på hva NSSF kan gjøre for å få alle med.

Link til undersøkelsen finner du her

Les mer om ALLEMED her

Skrevet av NSSF den 03. jul 2018